הלבנה שיניים-הלבנה ביתית

הלבנה שיניים-הלבנה ביתית

בשני המקרים שלפניכם בוצעו הלבנות שיניים ביתיות, על ידי שימוש בכפות אישיות עם ג’ל(WHITE+), צפינו בעלייה בגוון הלובן בשיניים, ב 2.5 ו 3 טונים בסקאלה של VITA.
המטופלים היו מאוד מרוצים מהתוצאות.